STYRET INFORMERER

Informasjonsside fra klubbens styre om hva vi jobber med for tiden.


Oppdatert 1.februar 2024

Onsdag 31.januar ble det avholdt medlemsmøte på klubbhuset, her er referat fra møtet:
Referatet består av flere sider, klikk i dokumentet så får du «bla-piler» i bunnen.

Referat medlemsmøte 31.01.24

Prosjekt Grassutslag Hof Golfbane

Det har i mange år vært luftet muligheter for grassutslag i Hof. Den gode nyheten nå er at baneeier Jens Sundby i samarbeide med en prosjektgruppe bestående av Kjell Vidar Wike, Leif Larsen og Erik Stabæk sett på mulighetene for å gjennomføre dette. Prosjektet har så langt vært presentert for Hof GK og Banekomite, og det ser ut til at vi nå er «close to pin». Et viktig premiss for prosjektet er at det er tenkt gjennomført på en slik måte at banen er spillbar hele sesongen og at dagens etablerte matteutslag blir liggende. Det skal fortsatt noen detaljer på plass, og så vil det informeres om hvordan dette videre vil utføres når prosjektplanen er godkjent.

 Hilsen
Gunnar Akerholt


Oppdatert 20. april 2023

Vi nærmer oss sesongstart. Vinteren har vært lang, og nå er det bare å glede seg til lange lyse dager med golfspill og kos på banen vår.

Selv utenfor sesong har styret jobbet jevnt og trutt gjennom vinteren. Vi har naturligvis avholdt et årsmøte med særdeles god deltakelse. Mer enn 10 % av medlemsmassen møtte på årsmøtet.

Av aktuelle saker styret har jobbet med gjennom vinteren kan nevnes disse:

 

 • Anskaffelse av nye pokaler til de faste turneringene våre.
 • Nye klubb-skjorter. Piquet med Hof golfklubb-logo. Skjortene er klare, mer informasjon kommer.
 • Planlegging og ny struktur for VTG-opplæring
 • Arbeid med nye hullsponsorer. Vi har i vinter inngått avtale med Vestviken Entreprenør som hullsponsor, hull 4. Logoen deres finnes nå på hjemmesiden. Skilt på hull 4 vil komme. Vi har som mål å få enda flere hullsponsorer.
 • Vi arrangerte medlemsmøte i november, det kan du lese mer om her: Medlemsmøte – 9.november | Hof Golfklubb
 • Hjertestarteren kom på plass i november. Sammen med Hvittingfoss Alpinklubb fikk vi førstehjelpskurs. Du kan lese mer om den saken her: Hjertestarteren er på plass | Hof Golfklubb
 • Klubben sendte i 2022 tre medlemmer på Trener 1-kurs. To juniorer, Sebastian og Anne Marie, samt Joakim. Disse vil få en rolle i det videre arbeidet med knøtte- junior og medlemstrening. De vil også bistå Simen i VTG-opplæringen. For juniorene sin del vil klubben få refundert kursavgiften for juniorene, gitt at de er med som trenere påfølgende sesong, altså i år. Det er det en plan for, og dermed ser det ut til at vi har gitt de «gratis» trenerkurs. Etter kurset fikk klubbene som hadde medlemmer på kurs tilbud om å kjøpe klær med «Trener 1»-merking. Styret vedtok å kjøpe inn klær til kursdeltakerne under forutsetning av at de fortsetter som trenere for klubben. For 2023 er Joakim påmeldt Trener 2 utdanning, som er en del mer omfattende. Videre har vi meldt på Aleksander og Sara Baastad Nilsen til Trener 1-kurs. Vi er godt fornøyd med å få flere trenerressurser i klubben som kan bidra på denne fronten.
 • Det var med stor sorg vi mottok meldingen om et av våre mangeårige medlemmer, Karen Ødegård hadde gått bort 18.oktober 2022. Styret uttrykte sin medfølelse og kondolanse til Torgeir Ødegård. Det ble sendt en blomsterhilsen til Torgeir.
 • Styret har på sine styremøter diskutert planer for banen, dugnadsarbeid, organisering av arbeidet. Støtte til baneselskapet, maskinpark og slike ting som handler om drift av banen. Hof golfklubb er en idrettsklubb underlagt NGF og Norges Idrettsforbund. Vi driver ikke golfbane. Det er riktig å presisere at det er Baneselskapets ansvar å stå for drift og vedlikehold av banen, og at klubben først og fremt er til for å skape aktivitet for klubbens medlemmer. At klubben og klubbens medlemmer deltar inn i drift og vedlikehold av banen er helt naturlig og noe vi i tillegg ønsker å drive med. Vi ser at Baneselskapet er helt avhengig av denne innsatsen for at vi skal kunne tilby en velholdt og attraktiv bane for medlemmer og gjester. Styret opplever samarbeidet med Baneselskapet som godt.
 • Styret har gjort avtale med mekaniker fra Borre golfklubb som har vært hos oss og foretatt service på de maskinene som eies av klubben. (Roughklipper og greenklipper)
 • I år legger vi om og gjør noen endringer hva gjelder booking av starttider og turneringspåmelding. Det vil komme en touch-skjerm utenfor klubbhuset hvor en registrerer runder. Vi vil også ta i bruk online-forhåndsbetaling for booking av gjestespillere og for påmelding til turneringer. Vi går også tilbake til 10-minutters startintervall på banen.
 • Trond W. Ellefsen og Simen Thormodsrud har presentert et forslag for styret om hvordan de ønsker å organisere en kvalik og uttak til Lag-NM for seniorer og herrer. Styret er positivt innstilt til engasjementet og venter på noen siste avklaringer før vi slipper de løs! Her er det meningen at alle medlemmer skal få mulighet til å melde interesse og være med på kvalik. Vi har et ønske om at lagene skal gjøre det best mulig i sin divisjon! Om noen av klubbens damer ønsker å stille lag i Lag-NM får dere mulighet på lik linje med gutta.
  Men det krever at dere engasjerer dere og organiserer et lag.
 • Styret har mottatt en innledende forslag / analyseprosjekt om hvordan etablere gressutsalg på banen. Prosjektgruppe bestående av Erik Stabæk, Leif Larsen, Kjell Vidar Wike og Jens Sundby. Gunnar Akerholt er med i prosjektgruppa som observatør og representant for styret. Saken ble lagt frem for styret i februar. Styret bemerker at dette er baneselskapets sak / ansvar. Styret bemerker også at det ikke må gå ut over planlagt turneringsaktivitet. Styret er positiv til prosjektet og ser frem til en nærmere beskrivelse av plan for gjennomføring.
 • I slutten av mars måned var det et ekstraordinært golfting hvor styret i NGF la frem forslag om å etablere et nasjonalt kompetansesenter for golf, beliggende i «Snøbyen» nord for Oslo. Hof golfklubb stilte med to representanter på Golftinget, Eira og Gunnar. Hof golfklubb stemte nei til forslaget, i tråd med flertallet av golfklubbene.
 • Rett før påske sendte vi ut årets medlemskontingent og årsgreenfee. Nytt av året var at mange mottok fakturaen rett i nettbanken som en efaktura. Øvrige får tilsendt på epost. Vi opplever at det er en del ønsker om endringer av medlemskategori, utmelding, innmelding rundt disse tider. Vi minner på retningslinjene våre, og øvrige klubber i landet, at slike endringer skal meddeles klubben før årsskiftet. Dette er et regelverk vi følger opp, med en viss grad av skjønn i enkelte tilfeller.
 • Årets første planlagte VTG-kurs førstkommende helg ble avlyst grunnet snø på banen og liten interesse. Det siste kan jo ha en sammenheng med det første…..
  Årets første VTG-kurs blir derfor  avholdt 13.-14.mai. Her har vi flere påmeldte, men det er plass til flere. Så kjenner du noen som bør ta et slikt kurs er det bare å be de ta kontakt.

 

 

 • Banekomiteen er i arbeid, turneringskomiteen er i arbeid, trenerne våre er godt i gang med å planlegge medlemstrening, VTG, Knøtte- og Juniortrening. Så nå ligger det godt an til å bli nok en god sesong på Hof golfbane i regi av klubben i vårt hjerte!

 

VELKOMMEN TIL EN NY SESONG!

 


Oppdatert 13. november 2022

Her kan du lese referat fra medlemsmøtet, 9.november

Referat medlemsmøte 9.november 2022

Oppdatert 27. september 2022

Informasjon fra styremøte, 14.september

Styremøtet vårt denne gangen var lagt til ferga fra Sandefjord til Strømstad. Etterfulgt av en golfrunde på Strømstad gk. En strålende høstdag med godt og varmt vær.

Av saker og temaer som ble behandlet på styremøtet kan følgende nevnes:
– Vi er i gang med å skaffe nye pokaler til Klubbmestere og andre «pokalturneringer»
– Vi har fått tilbakemeldinger fra noen naboer om baller i hagene. Vi jobber sammen med baneselskapet for å bedre sikkerheten. Sikkerhet og banens utforming er baneselskapets ansvar, men klubben skal bistå i arbeidet.
– Hof golfklubb var representert på Idrettens dag, 4.september.
– Antall VIPPS-innbetalinger vil etter endt sesong avstemmes mot deltakelser i ukesturneringene, og evt manglende innbetalinger vil bli fulgt opp.
– Økonomisk har det vært et bra år. Vi styrer mot et overskudd.
– Sponsorarbeidet pågår.
– Det jobbes med plan for neste års VTG. Medlemstrening, juniortrening mv.
– Turneringsleder planlegger en VTG-turnering i starten av oktober.
– Onsdag 9.november kaller vi inn til medlemsmøte. Evaluering av sesongen. Innkalling kommer.
– Vi jobber med å utbedre retningslinjene for representasjon av klubben i turneringer.
– Vi jobber med nytt klubbtøy.
– Det har kommet inn forslag om å ha en «Supersenior»-klasse i KM. Turneringsleder følger opp.
– Det jobbes med planer for overbygd DR.

Neste styremøte: Tirsdag 18.oktober kl 19:00 på Klubbhuset.


Oppdatert 4.september 2022

Informasjon fra styremøte, 9.august – og litt annet

Styret hadde innledningsvis på dagsorden turneringene Vestfold Ladies og Klubbmesterskapet som var nært forestående. Her var det egne ressurspersoner som stod for det meste av arbeidet. Vi har avklart at for kommende større turneringer med mange gjestespillere så tar vi imot betaling på ett punkt. Greenfee og startavgift eller annet betales samlet, så fordeler klubb og bane i etterkant. Enklere for oss som arrangør og ikke minst gjestespillerne. Dette fungerte godt på Vestfold Ladies.

Så langt er vi godt fornøyd med klubbkontoret. Vi er nå på jakt etter metallskap for musetett vinterlagring av ting og tang.

Fra 2023 går vi tilbake til 10-minutters startintervall på booking av tid i Golfbox. Samtidig tenker vi å legge inn «sløyfebestilling» slik at du får valg mellom å gå 9 eller 18 hull. Vi ønsker også å se på muligheten for en selvbetjeningskiosk med registrering utenfor klubbhuset før man går ut på runde.

Medlemstallet øker stadig litt, og i dag (4.september) er vi 415 medlemmer i klubben.

Vi er godt fornøyd med å få på plass vår første «nye» hullsponsor – Studio PIA på hull 5. Vi skal jobbe for å få flere hullsponsorer, og andre sponsorer i tiden fremover.

Denne helgen har Anne Marie Rustad, Sebastian Ilebakke og Joakim Gedenryd hatt sin tredje samling på Trener 1 – kurset. Det har vært på Grenland golfklubb. Alle tre ønsker å fortsette neste sesong. Det er vi veldig glade for, nå som gruppa med Knøtter og juniorer stadig øker.

I høst har vi også satt i gang medlemstrening på mandager. Tilbudet har blitt godt tatt i mot. Det har vært godt besøkt. Vi ser at her traff vi et behov, og ønsker å ta dette med videre inn i planleggingen av neste sesong.

Denne sesongen går utvilsomt mot slutten, men det er fortsatt både turneringer og mange muligheter for øvrig spill ut over høsten.

Onsdag 14.september reiser styret på tur til Strømstad golfklubb og spiller en runde golf.
Vi gjennomfører styremøte på båten på vei over.

Søndag 4.september deltok Hof golfklubb på Idrettens dag i og ved Hofhallen. Gunnar og Thorleif stilte opp og laget aktivitet for barn. Ved å samle 5 aktiviteter fikk barna premie fra Hof IL. Vi hadde en godt besøkt post, kanskje klarte vi å skape en fremtidig golfer?


Hof golfklubb på Idrettens dag ved Hofhallen.

 


Oppdatert 24. juni 2022

Informasjon fra styremøte, 21.juni

Blå teeklosser er nå satt ut på banen. Vi venter på å få en slope for disse utslagene. Skal du gå 18 hull fra blått utslag, er begge rundene like. Vi har sendt inn banelengden til NGF og venter på å få en slope.


– Blå teeklosser er satt ut. Noen ute på banen, mens på andre hull bruker vi samme som «korteste rød».
Målet er å ha et alternativ for de som ønsker å spille en kortere bane.

Treningsgreen ved klubbhuset blir stadig litt grønnere. Den blir ikke klar til Narvesen Tour 3.juli. Vi kommer derfor til å «stenge» chippegreenen for chipping fra mandag 27.juni og frem til Narvesen Tour. Chippegreen på øvingsområdet skal derfor denne uka kun brukes til puttetrening.

Vi nærmer oss veldig 400 medlemmer. Pr 21.juni er tallet 397!

Mesteparten av dette møtet gikk også med til planlegging av Hof Open og Narvesen Tour.

Neste styremøte er planlagt til tirsdag 9.august. 


Oppdatert 17. juni  2022

Informasjon fra styremøte, 7.juni

Roughklipper som klubben har kjøpt har kommet, den er nå reparert for noe som viste seg å være en garantisak. Klipperen er nå i full drift. Vi håper og tror at dette er en maskin som skal gi oss mye glede i tiden fremover.

Styremøtet gikk mye med til planlegging og oppgavefordeling inn mot Narvesen Tour, 3.juli. Ansvarsområder er fordelt i styret. Vi har fortsatt behov for flere frivillige til arbeidsoppgaver den dagen. Ta kontakt med Espen hvis du har lyst til å bidra.

Banekomiteen er i gang med å lage «juniorutslag» på banen vår. Greig Scott har laget blå tee-klosser i samme utforming som de gule og røde vi kjenner fra i dag. De vil plasseres ut i nærmeste fremtid. Plasseringen er også meldt inn til NGF slik at vi skal få en slope fra dette utslagsstedet.

Vi er godt på vei mot 400 medlemmer. Pr 7.juni var det 395 medlemmer. Med et kommende VTG-kurs i juli ligger vi nok an til å nå 400-tallet i løpet av juli måned. Det er vi veldig godt fornøyd med!

De utslagsstedene som ikke har fått nye matter skal få det. Jens skal bestille nytt «gress» slik at disse også byttes ut.

Styret jobber med en sak om å anskaffe klubbtøy. Piquet-skjorter med Hof golfklubb-logo.

Medlemmer representerer Hof golfklubb i forskjellige turneringer. Som for eksempel Lag-NM, Senior-Matcher mv. Styret har startet et arbeid med å lage en retningslinje for representasjon, hva som kreves og hva en kan forvente fra klubben. Saken tas opp igjen på neste styremøte.

Den observante golfer har kanskje fått med seg skiltet på hull 5? «Studio Pia» er ny hullsponsor her.

Fra tidligere års styremøter i klubben har komitelederne hatt møterett. Styret har ingen innvendinger mot at vi tar opp igjen denne praksisen. Komitelederne, henholdsvis for juniorer, herregolfen, seniorgolfen og damegolfen, samt kontrollkomiteen er velkommen til våre styremøter.

Neste styremøte: Tirsdag 21.juni kl 1930 på klubbhuset.


Oppdatert 11.mai 2022

Informasjon fra styremøte 10.mai:

Narvesen Tour – søndag 3.juli
Hof golfklubb arrangerer Narvesen Tour søndag 3.juli. Regionsturnering for barn fra 6 til 19 år. Estimert antall påmeldte mellom 100-120 deltakere. Det skal settes opp egne juniortee. De yngste barna skal spille 6 hull med tilrettelagte avstander blant annet.
Dette gleder vi oss til! Her er målet å vise klubben og banen fra sin beste side. Vi er avhengig av hjelp fra flere av dere medlemmer denne dagen. Det er turneringskomiteen med Espen Svendsrud og Simen Thormodsrud som holder i trådene for arrangementet.

Pipelufting av greener
Lørdag 21.mai blir banen stengt for vedlikehold. Da har vi leid en pipelufter fra Vestfold gk. Det er satt sammen en liten gjeng som skal jobbe på banen denne dagen. Tidspunktet passer godt da vi ikke har noen store arrangement rett i etterkant. Vi var også avhengig av at det passet for Vestfold når vi fikk leie maskinen deres.

Status på klippeutstyr:
Vi har gått til anskaffelse av en greenklipper. Kjøpt brukt fra Borre gk. Den er i drift og ser ut til å fungere godt.
Fairwayklipper har vært på service på Borre gk. Den er i drift og ser ut til å fungere godt.
Roughlipper – her har vi i våres lagt ned mye jobb for å få på plass en klipper. Det oppleves sikkert som at roughen begynner å bli lang nå. Vi har hatt litt uflaks med de klipperne vi hadde på hånda. Vi hadde tinget på en brukt klipper fra Borre. Grunnet leverandørproblemer i hele verden får ikke Borre sin nye klipper ennå, og kan følgelig ikke kvitte seg med den vi ville ha. Men nå ser det ut til å bli en løsning. Vi krysser fingrene og håper på mer flaks denne gangen. I så fall skal vi i neste uke ha en brukt John Deere roughklipper på plass.
Som en nødløsning har Jens i dag kjørt deler av roughen med trakor og «padda» bak.

Roughklipperen som vi i fjor hadde hærverk på ble kondemnert, men vi har fått tilbake en del på forsikring. Disse midlene brukes til klipperene som er nevnt i avsnittet over.

«Stabbursbua» – nytt klubbkontor
Under dugnaden den 30.april flyttet Espen klubbkontoret ut fra klubbhuset og inn i «stabbursbua» ved siden av. Klubben har vært på bruktmarkedet og fant en fin resepsjonsdisk som Thorleif og Atle var i Larvik og hentet. Den er nå plassert i bua. For fremtidige turneringer er det ment at dette skal fungere blant annet som scorekortmottak.

VIPPS-konto
Vi har oppdatert VIPPS-kontoen for turneringer slik at alle faste turneringer ligger inne under samme VIPPS-nummer.
VIPPS-nr: #746275

Medlemsstatus
Pr 10.mai har klubben 384 medlemmer. Det er en økning på 28 siden årsskiftet. Pilene peker i riktig retning.
Vi har gjennomført to VTG-kurs så langt. Nytt kurs planlagt i pinsen, 3.-5.juni.

Dugnaden 30.april
Banekomiteen opplevde dugnaden som en stor suksess. Det var godt over 40 medlemmer som dukket opp. At langt over 10 % av medlemsmassen møter opp er vi svært godt fornøyd med. Det ble gjort veldig mye bra arbeid den dagen, og vi gjorde så godt vi kunne med å forholde oss til oppsatt tidsplan. Litt drikke og kjeks underveis, samt pølsegrilling til slutt håper vi de fremmøtte satte pris på.

Sponsorarbeid
Klubben og Baneselskapet har inngått avtale om fordeling av midler for fremtidige hullsponsorer. Målsettingen er at midlene skal brukes på banen for medlemmenes beste. Vi har igangsatt arbeid med å hente inn hullsponsorer.