STYRET INFORMERER

Vi skriver mai måned og golfsesongen er allerede godt i gang. Det er moro å se at det er mye aktivitet på banen, selv om denne våren er spesiell for oss alle med tanke på smittefaren for Korona. NGF holder oss godt oppdatert med retningslinjer vi må forholde oss til. Alle som bruker golfbanen må sette seg godt inn i retningslinjene.

Det nye styret med Gunnar Akerholt i spissen har så smått fått satt seg inn i aktuelle saker og arbeidet i styret. Vi har kommet inn i et veldrevet styre, som har hatt god kontroll på aktiviteten i klubben. Godt at flere av de «gamle» medlemmene i styret fortsetter slik at vi har kontinuitet i arbeidet.
Vi ønsker samtidig å takke Anne og Henning for en strålende innsats i styret for Hof golfklubb. Ryddig og enkelt å ta over etter dere!

Nye «tags» / oblat for medlemskap og årsgreenfee er bestilt og de vil bli skrevet ut og lagt i proshop straks de er klare.

DUGNAD:
Det er gjennomført en dugnad med fokus på parkeringsområdet og området rundt klubbhuset. Her gjenstår fortsatt litt arbeid som styret holder tak i.

Vi innkaller medlemmer til ny dugnad lørdag 16.mai fra kl 10-14. Det lages arrangement på facebook for påmelding. Påmelding kan også gjøres ved å sende epost til

Vedlikehold ute på banen blir tema for dugnaden. Det blir ikke sosial samling eller dugnadsturnering som vi pleier. Vi håper at flere har lyst til å bidra med å gjøre banen vår mer attraktiv for medlemmene og gjestespillere. Vi må ha påmelding for å vite hvem og hvor mange som kommer med tanke på arbeidsoppgaver og at vi ikke lager for store ansamlinger av folk med tanke på smittevern. Banen er stengt i perioden mens dugnaden pågår.

EPOST:
Vi har «blåst liv i» en epostadresse som klubben tidligere benyttet. Vi vil sakte men sikkert gå over til som primær epostkontakt med klubben og styret.

KNØTTER og JUNIORER:
Knøtte- og juniortrening starter opp i begynnelsen av mai. Simen Thormodsrud og Joakim Gedenryd informerer om gjennomføringen på Knøtte- og juniorgolf-gruppa på facebook. Det er spesielt moro å se at vi er i ferd med å skape et juniormiljø i klubben.

KLUBBTURNERINGER:
NGF har nå gitt retningslinjer for lukkede klubbturneringer. Det betyr at vi har mulighet til å gjennomføre våre vante turneringer så lenge vi forholder oss til retningslinjene. Både onsdagsgolf og herregolf starter opp kommende uke. Følg med i golfbox og meld deg på.

VTG-KURS:
Denne helgen arrangerer vi sesongens første VTG kurs med fire deltakere. Vi setter opp flere kurs ut over våren. For å imøtekomme retningslinjene for smittevern gjennomfører vi kurs i henhold til aktuelle retningslinjer som til enhver tid gjelder.

HULLVERTER:
Hullvertordningen ønsker vi å fortsette med. Vi mangler noen. Det er ingen forventning om at man skal drive vedlikehold, men litt ekstra ansvar for å melde fra ved behov. Kanskje bidra med litt forskjønnelse ved aktuelt hull? En av hullvertene premieres! Interessert? Send oss en epost.

TIDSBESTILLING PÅ BANEN:
Vi har åpnet for tidsbestilling i Golfbox. Tidsbestillingen er endret fra 10 minutter til 15 minutters starttid. Det vil gi bedre avstand mellom folk med tanke på smittevern, og videre vil det lette flettingen mellom de som går ut på hull en og de som kommer fra ni og skal videre på hull ti. Vi ønsker at ALLE booker i golfbox på forhånd, og at tiden du har bestilt respekteres. Da blir det også mye lettere for våre gjestespillere å forholde seg til starttidene.

Har du noe på hjertet som du ønsker å melde fra om så ikke nøl med å ta kontakt med noen av oss i styret, eller send en epost til

For styret i Hof golfklubb
Thorleif Rustad, sekretær