SIKKERHET

GENERELLE SIKKERHETSREGLER:

• Slå aldri før gruppen foran er på betryggende avstand.
• Ved klipping eller annet arbeid på banen, vent med å slå til arbeidet er ferdig eller du får klarsignal fra de som utfører arbeid.
• Rop “FORE” dersom det er den minste fare for at ballen kan treffe andre.
• Slik skal du gjøre når du hører ropet FORE: Snu deg med ryggen mot den retningen ropet kom fra, huk deg
ned og beskytt hodet med hender og armer.
• Bag på banen er et varsel! Når vi leter etter en ball og ikke er synlig for dem som kommer bak, sett fra deg
golfbagen eller trallen som et synlig signal.

– Sørg for at du har oppnådd kontakt med banemannskapet før du slår. Det gjelder deres sikkerhet!

 

LYN OG TORDEN:

Når det er tordenvær og fare for lynnedslag skal all aktivitet på golfbanen avsluttes umiddelbart. Det er veldig farlig å spille golf når det er fare for lynnedslag og veldig lite lurt å oppholde seg ute på banen.

Hof golfbane har ikke et fast og eget varslingsanlegg som varsler at spillet skal avsluttes ved tordenvær. Når klubbhuset er bemannet vil det skje at vi blåser i et gasshorn som tilsier at banen er stengt og spillet må opphøre. Men det er uansett opp til hver enkelt golfspiller å ivareta sin egen sikkerhet og søke ly når det er fare for tordenvær. Er det veldig mørke skyer eller du hører torden i det fjerne, gå av banen uavhengig om du har hørt noe lydsignal eller ikke.

Tordenvær er absolutt ikke noe å spøke med og vi forventer selvfølgelig at alle som er på anlegget respekterer denne faren og avslutter spillet når forholdene tilsier at det er nødvendig.


– Golfbanen en fin sommerdag kan fort endre karakter til å bli et skummelt sted å være når Tor med hammeren kommer på besøk.