Snarvei til: Scorekort | Lokale reglerSlopetabell | Baneguide

Banen er bygget om i 2003, og består nå av fire par 3 hull, fire par 4 hull samt ett par 5 hull.
Terrenget er lett kupert, og bunkere og vannhinder er godt plassert.

Total lengde er 4373 m (18 hull) fra gul tee, og 3992 m (18 hull) fra rød tee.

Greenene er større enn tidligere, de varierer fra 160 – 600 m2.

SCOREKORT

HULL GUL RØD PAR INDEX
1 243 214 4 11
2 174 157 3 7
3 219 219 4 15
4 114 114 3 17
5 185 170 3 3
6 153 153 3 13
7 504 429 5 1
8 315 262 4 5
9 314 314 4 9
UT 2221 2032 33
10 253 243 4 12
11 157 125 3 8
12 219 188 4 16
13 92 92 3 18
14 170 162 3 4
15 153 116 3 14
16 470 429 5 2
17 348 315 4 6
18 290 290 4 10
INN 2152 1960 33
UT 2221 2032 33
TOT 4373 3992 66

LOKALE REGLER

  1. Gjerde på hull 6 og 7 er grense for out of bounds
  2. Steiner i bunker er flyttbare hindringer, regel 24-1
  3. Merker, staker, skilt og sprinkelhoder er uflyttbare hindringer, regel 24-2
  4. Det er fritak uten straff hvis ballen ligger på fast nedsenkbart sprinkelhode, regel 24-2b
  5. Trær med støtte / blå bånd gir fritak etter regel 24-2
  6. Veier og stier er uflyttbare hindringer, gir fritak etter regel 24-2
  7. Jordfaste steiner, fjell eller røtter i dagen på kortklippet område er GUR. Fri dropp etter regel 25-1b
  8. Ball som treffer luftledning må spilles om ved at ny ball settes i spill etter regel 20-5, uten straff

SLOPEVERDIER

HERRER

GUL (PAR 66)
Baneverdi: 64,0 Slopeverdi: 121
RØD (PAR 66)
Baneverdi: 63,2 Slopeverdi: 119

DAMER

GUL (PAR 66)
Baneverdi: 68,5 Slopeverdi: 122
RØD (PAR 66)
Baneverdi: 66,9 Slopeverdi: 119

 

HCP-KALKULATOR

SLOPE

HERRER

GUL RØD
Handicap TS Handicap TS
+4,0 - +3,3 -6 +4,0 - +3,6 -7
+3,2 - +2,4 -5 +3,5 - +2,6 -6
+2,3 - +1,5 -4 +2,5 - +1,7 -5
+1,4 - +0,5 -3 +1,6 - +0,7 -4
+0,4 - 0,4 -2 +0,6 - 0,2 -3
0,5 - 1,4 -1 0,3 - 1,2 -2
1,5 - 2,3 0 1,3 - 2,1 -1
2,4 - 3,2 1 2,2 - 3,1 0
3,3 - 4,2 2 3,2 - 4,0 1
4,3 - 5,1 3 4,1 - 5,0 2
5,2 - 6,0 4 5,1 - 5,9 3
6,1 - 7,0 5 6,0 - 6,9 4
7,1 - 7,9 6 7,0 - 7,8 5
8,0 - 8,8 7 7,9 - 8,8 6
8,9 - 9,8 8 8,9 - 9,7 7
9,9 - 10,7 9 9,8 - 10,7 8
10,8 - 11,6 10 10,8 - 11,6 9
11,7 - 12,6 11 11,7 - 12,6 10
12,7 - 13,5 12 12,7 - 13,5 11
13,6 - 14,4 13 13,6 - 14,5 12
14,5 - 15,4 14 14,6 - 15,4 13
15,5 - 16,3 15 15,5 - 16,4 14
16,4 - 17,2 16 16,5 - 17,3 15
17,3 - 18,2 17 17,4 - 18,3 16
18,3 - 19,1 18 18,4 - 19,2 17
19,2 - 20,0 19 19,3 - 20,2 18
20,1 - 21,0 20 20,3 - 21,1 19
21,1 - 21,9 21 21,2 - 22,1 20
22,0 - 22,8 22 22,2 - 23,0 21
22,9 - 23,8 23 23,1 - 24,0 22
23,9 - 24,7 24 24,1 - 24,9 23
24,8 - 25,6 25 25,0 - 25,9 24
25,7 - 26,6 26 26,0 - 26,8 25
26,7 - 27,5 27 26,9 - 27,8 26
27,6 - 28,4 28 27,9 - 28,7 27
28,5 - 29,4 29 28,8 - 29,7 28
29,5 - 30,3 30 29,8 - 30,6 29
30,4 - 31,2 31 30,7 - 31,6 30
31,3 - 32,2 32 31,7 - 32,5 31
32,3 - 33,1 33 32,6 - 33,5 32
33,2 - 34,0 34 33,6 - 34,4 33
34,1 - 35,0 35 34,5 - 35,4 34
35,1 - 35,9 36 35,5 - 36,0 35
36,0 - 36,0 37

 .

DAMER

GUL RØD
Handicap TS Handicap TS
+4,0 - +3,8 -2 +4,0 - +3,3 -3
+3,7 - +2,8 -1 +3,2 - +2,3 -2
+2,7 - +1,9 0 +2,2 - +1,4 -1
+1,8 - +1,0 1 +1,3 - +0,4 0
+0,9 - +0,1 2 +0,3 - 0,5 1
0,0 - 0,9 3 0,6 - 1,5 2
1,0 - 1,8 4 1,6 - 2,4 3
1,9 - 2,7 5 2,5 - 3,4 4
2,8 - 3,7 6 3,5 - 4,3 5
3,8 - 4,6 7 4,4 - 5,3 6
4,7 - 5,5 8 5,4 - 6,2 7
5,6 - 6,4 9 6,3 - 7,2 8
6,5 - 7,4 10 7,3 - 8,1 9
7,5 - 8,3 11 8,2 - 9,1 10
8,4 - 9,2 12 9,2 - 10,0 11
9,3 - 10,1 13 10,1 - 11,0 12
10,2 - 11,1 14 11,1 - 11,9 13
11,2 - 12,0 15 12,0 - 12,9 14
12,1 - 12,9 16 13,0 - 13,8 15
13,0 - 13,8 17 13,9 - 14,8 16
13,9 - 14,8 18 14,9 - 15,7 17
14,9 - 15,7 19 15,8 - 16,7 18
15,8 - 16,6 20 16,8 - 17,6 19
16,7 - 17,5 21 17,7 - 18,6 20
17,6 - 18,5 22 18,7 - 19,5 21
18,6 - 19,4 23 19,6 - 20,5 22
19,5 - 20,3 24 20,6 - 21,4 23
20,4 - 21,3 25 21,5 - 22,4 24
21,4 - 22,2 26 22,5 - 23,3 25
22,3 - 23,1 27 23,4 - 24,3 26
23,2 - 24,0 28 24,4 - 25,2 27
24,1 - 25,0 29 25,3 - 26,2 28
25,1 - 25,9 30 26,3 - 27,1 29
26,0 - 26,8 31 27,2 - 28,1 30
26,9 - 27,7 32 28,2 - 29,0 31
27,8 - 28,7 33 29,1 - 30,0 32
28,8 - 29,6 34 30,1 - 30,9 33
29,7 - 30,5 35 31,0 - 31,9 34
30,6 - 31,4 36 32,0 - 32,8 35
31,5 - 32,4 37 32,9 - 33,8 36
32,5 - 33,3 38 33,9 - 34,7 37
33,4 - 34,2 39 34,8 - 35,7 38
34,3 - 35,1 40 35,8 - 36,0 39
35,2 - 36,0 41

Hva skjer?

<< mar 2020 >>
mtotfls
24 25 26 27 28 29 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Våre sponsorer

Tømrer Henning Vestskogen XL Bygg Haslestad Wike & Co Arnes Auto AS KIWI minipris Haslestad Gummiservice Eiendomsmegler1