Hull 18

Par 4, indeks 10

Gul Tee: 290 meter
Rød Tee: 290 meter

 

Herfra er det godt mulig for langtslående å nå inn på green dersom det er hardt i fairway.

Ellers er det trygge alternativet et jern eller en 5 wood i fairway. Derfra et kort jern til den lange greenen. Du bør huske hvor flagget står.
Forskjellen fra kort til lang plassering er minst 2 køller.

Greenen er 16 x 42 meter.