LOKALE REGLER

Oppdatert, mars 2022

Her finner du generelle lokale regler gjeldende for Hof golfbane.

Du kan også laste ned reglene som PDF her: Lokale Regler Hof Golfbane

Tips: Klikk på overskriften for reglene så kommer du til en side hvor reglene beskrives nærmere.


A-1     Definere banens grenser

 Utenfor banen er definert av:

  • Hvite staker definerer banens grenser.
  • Utenfor banen er definert av linjen mellom punktene på bane-siden av de hvite stakene og disse stakene er utenfor banen.

B-1        Straffeområder (Regel 17)

Røde straffeområder defineres av røde merker/staker og/eller linjer.

E-1      Droppesoner

Hvis en ball er i straffeområdet på hull 2 inkludert når det er kjent eller så godt som sikkert at en ball som ikke er funnet kom til ro i straffeområdet, har spilleren følgende fritaksmuligheter, hvert med ett straffeslag:

  • Ta fritak etter regel 17.1, eller
  • Som en ekstra mulighet, droppe den opprinnelige ballen eller en annen ball i droppesonen <beskriv hvordan området til droppesonen er definert og hvor den er plassert>. Droppesonen er et fritaksområde etter regel 14.3.

Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7a.

E-11      Ball forandret retning av luftledning

Hvis det er kjent eller så godt som sikkert at en spillers ball traff en luftledning under spill av hull 4 og hull 5, teller ikke slaget. Spilleren må spille en ball uten straff fra der det forrige slaget ble slått (se regel 14.6 for fremgangsmåte).

Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7a.

F-1      Unormale baneforhold og integrerte gjenstander

Grunn under reparasjon (GUR)

  • Alle områder merket med blå staker og/eller med hvit linje.
  • Steiner i områder klippet i fairwayhøyde eller lavere.
  • Områder i bunkere hvor sand er fjernet pga. rennende vann som har medført dype furer.
  • Steinfylte dreneringsgrøfter.


Uflyttbare hindringer

  • 150-metersmerker og eventuelt andre avstandsmerker.

 

F-11    Maurtuer

Maurtuer på banen er etter spillerens valg enten løse naturgjenstander som kan bli fjernet etter regel 15.1, eller grunn under reparasjon hvor fritak uten straff er tillatt etter regel 16.1.

Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7a.

F-17    Alle veier og stier er hindringer

Alle veier og stier på banen, selv om de ikke har kunstig overflate, anses som uflyttbare hindringer, hvor fritak uten straff kan tas etter regel 16.1.

Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7a.

J-1      Metoder for å avbryte og gjenoppta spill

Spilleavbrudd ved en farlig situasjon signaliseres med ett langt sirenestøt.

Alle andre spilleavbrudd signaliseres med tre korte sirenestøt.

I hvert tilfelle signaliseres gjenopptagelse av spill med to korte sirenestøt.

Straff for brudd på regel 5.7 b: Diskvalifikasjon

Informasjon:

Alle avstander fra markeringer i fairway er målt til senter av green.

Det er etablert droppesone på hull 2, venstre side av straffeområde.

For turneringer kan tillegg til lokale regler inntreffe. Se tillegg lokale regler.