Onsdag 9.november var 25 av klubbens medlemmer samlet til medlemsmøte på klubbhuset.

En redegjørelse fra styret om aktivitetene i 2022, samt kort om planer for neste sesong ble meddelt. Videre var det åpnet for innspill fra medlemmene. Før vi til slutt tok fatt på den fantastiske kaka som Sara Baastad Nilsen hadde laget for anledningen.

Tusen takk, Sara! Den smakte like bra som den så ut 🙂

Referat fra møtet finner du her: STYRET INFORMERER | Hof Golfklubb

Styret er så smått i gang med å planlegge for 2023. Det første som skjer på nyåret er årsmøtet innen utgangen av mars måned. Vi kommer tilbake med dato når det nærmer seg. Har du innspill, stort eller smått du ønsker vi skal ta opp? Enten i styret, eller som årsmøtesak? Send en epost til

NB! Vi minner om at endringer i medlemskategori skal være meddelt klubben innen årsskiftet.