Følgende brev går ut i disse dager til de som ikke har betalt årets medlemskontingent:

Kjære Medlem,

Etter at vi nå nærmer oss sesongavslutning, og ser at du fortsatt IKKE har betalt din medlemskontingent, vil vi opplyse deg om følgende:

  • Du vil ikke være medlem av Hof Golfklubb etter årsskifte 2016 – 2017.
  • Du vil stå oppført i Golfbox med skyldig medlemsavgift til Hof Golfklubb.
  • Du vil ikke kunne melde deg inn i annen klubb før skyldig medlemsavgift er betalt.
  • Du kan derfor ikke spille Golf på baner der det kreves medlemskap i en golfklubb.

Vi håper dette vil gi deg et lite «puff» til å betale din medlemskontingent, da du forhåpentligvis har flere ganger blitt gjort oppmerksom på at du ikke har betalt.

Skulle du IKKE ha blitt gjort oppmerksom på at ditt medlemskap ikke er betalt, beklager vi dette.

For oss i klubben har vi forskuttert til NGF for ditt medlemskap med kr. 335,00, for at du er medlem hos oss. Dette gjør at du får Norsk Golf, kan gå inn og benytte Golfbox o.l.

For at vi nå er sikre på at du ikke faller utenfor denne melding, sender vi dette på e-mail, pr. post og setter det inn på vår hjemmeside.

Imøteser din innbetaling snarest.

Med vennlig hilsen
Hof Golfklubb