Seniorgolf
Fra og med i år er aldersgrensen for seniorer senket til 50 år, også for herrer. I den forbindelse har det kommet henvendelser på om det er mulig å arrangere seniorgolfen på kvelden.
Vi vil derfor, som en prøveordning, gi anledning til å starte tirsdager kl. 11:00 eller 18:00.

Det vil bli lagt inn i Golfbox som en enkeltturnering.
Meld deg derfor på i Golfbox og møt opp til ønsket tidspunkt.

Første turnering 26. april.

Velkommen!