Referat fra medlemsmøte 25.10.18

Antall medlemmer som møtte opp: ca.25 stk.

* Det skal lages et prisoverslag på ferdiggress til greenene som skal utbedres ( hull 2, 3 og utvidelse hull 4 ). Dette med tanke på tidligere spillbare greener.
Dersom prisen er overkommelig for klubben skal vi se på muligheten til å betale dette.
Avgjørelsen taes på årsmøte.

* Greenene på henholdsvis hull 2 og 3 skal forberedes før neste sesong. Toppen skal skaves av og forhøyes.

* Jens utarbeider liste over arbeidsoppgaver han skal ha utført gjennom sesongen.
Vi ( klubben ) lager liste over medlemmer som kan tenke seg og stå på «ringeliste» når hjelpen trengs.

* Forslag om hullvert ble tatt opp og styret forbereder dette slik at det er klart før ny sesong.

* Jens kom med forslag ang. rangeballer hvor vi betaler en gitt sum som da gir medlemmet «gratis» rangeballer. Man slipper da til stadighet og passe på og ha mynt til automaten.
Dette blir selvsagt en frivillig ordning. Styret tar tak i dette og utarbeider en løsning.

* Leif hadde forslag som omhandlet utsendelse på e- post til alle medlemmer. Ikke bare på hjemmesiden og FB. Styret lager en adresseliste (e-post) basert på adressene i
Golfbox. Viktig at hvert medlem har oppdatert info. hva gjelder personlig e-postadresse.

* Turneringskomiteen skal evaluere KM og se på muligheten for og forenkle opplegget rundt dette. Det er noe tungvint slik det fremstår pr. dags dato.

I etterkant av møtet sitter vel styret igjen med den oppfatning at medlemsmøte burde vi ha fast på agendaen. Veldig greit med innspill fra medlemmene slik at vi i styret får de gode ideene fremlagt.

Takk for oppmøtet og interessen.

Med vennlig hilsen
Styret Hof Golfklubb