Referat fra årsmøte i Hof Golfklubb 2020

12. mars 2020 ble det avholdt årsmøte i golfklubben på golfkroa. Alle våre medlemmer fikk innkalling via hjemmesiden og facebookgruppen.
Det var 14 stemmeberettigede som møtte opp, samt 2 uten stemmerett.

I forbindelse med Corona utbruddet tok baneeier Jens tiltak og opprettet en antibach/desinfeksjon stasjon ved inngangsdøra.
Styret tok bort annen hver stol slik at vi satt med god avstand mellom oss.

Det ble valgt møteleder (Henning Vestskogen) og møtesekretær (Anne L. Vestskogen) samt to medlemmer til underskrift av protokoll (Villy Veum og Tommy Ilebakke).
Det ble lest årsmeldinger fra styret, turneringskomiteen, seniorgruppa, knøttegruppa, juniorgruppa, damegruppa og herregruppa.

En sak var oppe til behandling i årsmøte. Retningslinjer vedr. dekning av utgifter for klubbrepresentanter i Hof golfklubb.
Innstilingen fra styret var å endre beløpet på overnatting fra kr. 400,- til kr. 600,- pr. døgn pr. person. Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Regnskapsrapport for 2019 og forslag til budsjett for 2020 ble enstemmig godkjent.

Valgkomiteen la fram et forslag til styret som ble enstemmig vedtatt.

Styret 2020:
Leder                      Gunnar Akerholt                                    (1 år)
Nestleder                Espen Svendsrud                                 (1 år)
Sekretær                Thorleif Rustad                                      (2 år)
Styremedlem          Atle Stenseth                                        (2 år) gjenvalg
Styremedlem          Bent Bruun                                           (1 år)

Henning Vestskogen og Anne L. Vestskogen gikk ut av styret.
Valgkomiteen fikk et nytt medlem: Anne L. Vestskogen

I vedlegget under (klikk på lenken), ligger protokollen, alle årsberetningene, saken og årsregnskap/budsjett.

Vedlegg årsmøte