Husk og oppdatere e-postadressen din i Golfbox.
Dette er viktig i forhold til masseutsendelser og informasjon generelt.
Hilsen Styret og økonomiansvarlig