OPPDATERT 23.juni:

Dagens nyhetsbrev fra NGF informerer om følgende:

Nå er det mulig å gå tilbake til vanlige hullkopper

Det er besluttet at de klubber som ønsker det kan ta i bruk vanlige hullkopper igjen, slik at hele ballen faller ned i hullet og er under greenens overflate.
Det er ikke gjort endringer på bestemmelsene om flagget. Det skal fortsatt stå i hullet og ikke tas ut.

Dermed vil nok modifiseringen av hullene på banen vår etterhvert forsvinne.

——-

OPPDATERT 5.juni:

NGF har i dag sendt ut nyhetsbrev som omhandler endringer i retningslinjene for bruk av golfanlegg i koronatider og skrevet om modifiserte golfregler.
Klikk på linkene i teksten over for å lese siste nytt.

OPPSUMMERT ER ENDRINGENE FRA I DAG SLIK:

Merkestaker
Generell regel om at merkestaker skal være uflyttbare hindringer er fjernet.
Vi er dermed tilbake til det normale om at merkestaker anbefales å være flyttbare hindringer. NB! Hvite grensestaker er og har alltid vært uflyttbare.

Bunkere
Raker kan nå legges ut og brukes igjen, men merk at man ikke både kan ha raker i bunkere og samtidig midlertidig lokal regel om ballplassering i bunker.
Klubbene må dermed velge enten raker eller midlertidig lokal regel, ikke både og.
Raker legges i løpet av denne helgen ut i samtlige bunkere på Hof golfbane. Dermed er vi tilbake til «normalsituasjon» hva gjelder spill fra bunkere.

Ellers har vi fått noen bekymringsmeldinger om bruk av golfbiler
Det har fra flere hold blitt meldt om at klubber/baneselskap tillater deling av golfbil, selv om personene ikke tilhører samme husstand. Vi minner om det generelle kravet om at man skal holde minimum 1 m avstand til hverandre, noe som umuliggjør deling av golfbil dersom man ikke tilhører samme husstand eller har montert skillevegg/pleksiglass i golfbilen.

Her kan du lese nyhetsbrevet i sin helhet.

———————————————-

OPPDATERT 2.juni:

NGF har i dag sendt ut nyhetsbrev med ytterligere lempinger i Koronabestemmelsene.

For golfsporten er den viktigste nyheten i korte trekk at bunkerraker nå kan legges ut igjen. Flagget skal fortsatt stå i hullet.

Siste avsnitt i nyhetsbrevet:
Selv om det fortsatt vurderes å være smitterisiko ved berøring av felles kontaktflater så er de nedtonet noe. Med bakgrunn i det som er beskrevet konkluderer NGF og de samarbeidende interesseorganisasjonene (GAF, NGA, PGA og FNG) med at det nå f.eks. kan åpnes for bruk av rake i bunkere, vannkraner og søppelkasser på banen samt bruk av peg og driver på range. Flaggstang skal fortsatt stå i hullet ved putting. Det er imidlertid viktig å minne om god håndhygiene, at man tar med egen antibac og å unngå å ta seg til ansiktet

Nyhetsbrevet i sin helhet kan du lese her ->

———————————————–

 

Siden starten av golfsesongen 2020 har vi levd med restriksjoner på golfbanen som ellers i samfunnet.
Norges Golfforbund (NGF) har jobbet for å gi klubber og baner god og oppdatert informasjon slik at vi kan spille golf tilnærmet så normalt som mulig, men allikevel i tråd med gjeldende smitteverntiltak. På denne siden vil du finne aktuell og oppdatert informasjon som gelder for «Golf i Korona-tider».


Klikk på bildet for større versjon.

Etter regjeringens pressekonferanse den 7.mai har NGF kommet med disse føringene:

Hovednyhetene for golf er at det kan avholdes:

  • aktiviteter (f.eks. treningsgrupper og opplæring) for inntil 20 personer som holder minst 1 m avstand til hverandre.
  • arrangementer (f.eks. turneringer) for inntil 50 personer (200 fra 15. juni) med avstand på minst 1 m. Med inntil 50 personer menes deltakere, tilskuere, foresatte, søsken og andre som er tilstede uten å ha oppgaver knyttet til gjennomføringen av arrangementet. Ansatte eller oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangementet omfattes ikke.Forutsetningene er videre at en ansvarlig arrangør har full kontroll på hvem som er til stede (liste skal føres) og at det ved innendørsarrangement skal være gode renholds- og hygienerutiner, f.eks. enkel tilgang på håndvask, antibac e.l.Selv om det åpnes for arrangement på inntil 50 personer anbefales ikke aktiviteter som medfører større mobilitet og blanding av deltakere på tvers av geografiske områder.

Med bakgrunn i ovennevnte åpner nå NGF for at det kan arrangeres åpne klubbturneringer.

Etter regjeringens pressekonferansen den 15.mai er det igjen lempet noe mer slik at pr i dag er dette gjeldende for turneringer:

  • Har man løpende start slik at folk kommer like før de skal spille ut, og reiser hjem rett etter at de har avsluttet runden, så er det ikke satt antallsbegrensning fra NGFs side.
  • Har man samling før start, premieutdeling, felles bespisning e.l. etter turneringen eller man vil ha shotgun-start så kan man samle inntil 50 personer, inklusive publikum, foreldre søsken etc., men eksklusiv den staben som må til for at arrangementet skal kunne gjennomføres. Ansvarlig arrangør må føre liste over de som er tilstede på arrangementet.

 

LINKER TIL AKTUELL INFORMASJON:
Modifisering av golfreglene ved handicaptellende runder og klubbturneringer.

Midlertidig regel om ballplassering i bunker

Ønsker du å lese mer om temaet så har NGF egen temaside for Korona, klikk her for å gå til den siden.