OPPDATERT 2.juni:

NGF har i dag sendt ut nyhetsbrev med ytterligere lempinger i Koronabestemmelsene.

For golfsporten er den viktigste nyheten i korte trekk at bunkerraker nå kan legges ut igjen. Flagget skal fortsatt stå i hullet.

Siste avsnitt i nyhetsbrevet:
Selv om det fortsatt vurderes å være smitterisiko ved berøring av felles kontaktflater så er de nedtonet noe. Med bakgrunn i det som er beskrevet konkluderer NGF og de samarbeidende interesseorganisasjonene (GAF, NGA, PGA og FNG) med at det nå f.eks. kan åpnes for bruk av rake i bunkere, vannkraner og søppelkasser på banen samt bruk av peg og driver på range. Flaggstang skal fortsatt stå i hullet ved putting. Det er imidlertid viktig å minne om god håndhygiene, at man tar med egen antibac og å unngå å ta seg til ansiktet

Nyhetsbrevet i sin helhet kan du lese her ->

———————————————–

 

Siden starten av golfsesongen 2020 har vi levd med restriksjoner på golfbanen som ellers i samfunnet.
Norges Golfforbund (NGF) har jobbet for å gi klubber og baner god og oppdatert informasjon slik at vi kan spille golf tilnærmet så normalt som mulig, men allikevel i tråd med gjeldende smitteverntiltak. På denne siden vil du finne aktuell og oppdatert informasjon som gelder for «Golf i Korona-tider».


Klikk på bildet for større versjon.

Etter regjeringens pressekonferanse den 7.mai har NGF kommet med disse føringene:

Hovednyhetene for golf er at det kan avholdes:

  • aktiviteter (f.eks. treningsgrupper og opplæring) for inntil 20 personer som holder minst 1 m avstand til hverandre.
  • arrangementer (f.eks. turneringer) for inntil 50 personer (200 fra 15. juni) med avstand på minst 1 m. Med inntil 50 personer menes deltakere, tilskuere, foresatte, søsken og andre som er tilstede uten å ha oppgaver knyttet til gjennomføringen av arrangementet. Ansatte eller oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangementet omfattes ikke.Forutsetningene er videre at en ansvarlig arrangør har full kontroll på hvem som er til stede (liste skal føres) og at det ved innendørsarrangement skal være gode renholds- og hygienerutiner, f.eks. enkel tilgang på håndvask, antibac e.l.Selv om det åpnes for arrangement på inntil 50 personer anbefales ikke aktiviteter som medfører større mobilitet og blanding av deltakere på tvers av geografiske områder.

Med bakgrunn i ovennevnte åpner nå NGF for at det kan arrangeres åpne klubbturneringer.

Etter regjeringens pressekonferansen den 15.mai er det igjen lempet noe mer slik at pr i dag er dette gjeldende for turneringer:

  • Har man løpende start slik at folk kommer like før de skal spille ut, og reiser hjem rett etter at de har avsluttet runden, så er det ikke satt antallsbegrensning fra NGFs side.
  • Har man samling før start, premieutdeling, felles bespisning e.l. etter turneringen eller man vil ha shotgun-start så kan man samle inntil 50 personer, inklusive publikum, foreldre søsken etc., men eksklusiv den staben som må til for at arrangementet skal kunne gjennomføres. Ansvarlig arrangør må føre liste over de som er tilstede på arrangementet.

 

LINKER TIL AKTUELL INFORMASJON:
Modifisering av golfreglene ved handicaptellende runder og klubbturneringer.

Midlertidig regel om ballplassering i bunker

Ønsker du å lese mer om temaet så har NGF egen temaside for Korona, klikk her for å gå til den siden.