INFORMASJON OM TURNERINGER, HANDICAPTELLENDE SELSKAPSRUNDER OG VTG
Norges Golfforbund jobber utrettelig videre med å gjøre vår golfhverdag så normal som mulig.
Det ble torsdag 16.april sendt ut informasjon som gir håp om enda mer normalisering av golfspillet, slik vi er vant til.

NGF forteller at de jobber kontinuerlig med å finne løsninger, og få aksept for, at vi skal kunne drive så mye som mulig av vår aktivitet også i disse spesielle tidene.

Noe av det vi kan forvente i den nærmeste framtid er:

  • Retningslinjer for handicaptellende selskapsrunder i koronatider. Forventes klart i løpet av 17.april 2020.
  • VTG for koronatider – digitalisert innhold med video. Forventes klart innen 24.april 2020.
  • Åpning for å avholde lukkede klubbturneringer. Her jobbes det overfor flere instanser og NGF kan pr. i dag ikke gi en nøyaktig dato, men håper på en avklaring i månedsskiftet april/mai 2020.

Styret i Hof golfklubb vedtok på torsdagens styremøte at samtlige av våre klubbturneringer avlyses inntil NGF kommer med nye retningslinjer for turneringer.

Husk at smittevern er alles ansvar.
NGFs nyhetsbrev finner du her:
https://www.golfforbundet.no/nyhetsbrev/utsendt