Info. fra styret i Hof Golfklubb

*Rangeballer er kommet, og lagt i ballautomaten.
Gamle baller er plukket opp fra rangen og skogholtet.

*Trond har fått 6 fra herregolfen (Kim Brede, Jostein, Greg, Trond W., Hans Arne, Simen) til å trene juniorene på omgang. Torsdager kl. 16.45 til 17.45

*Tor og Anne Ki`s krus blir 29.7.17 på Hof golfbane

*Veien til golfkurs
Det er Simen som tar kurs før Leif kommer hjem. Første kurs helga 22.april. Lapper og sosiale medier er lagt ut.

Info fra komitémøte

*Knøttegolf og juniorgolf
Det er oppstart på junior torsdag 4. mai kl. 16.45
Vi må høre med Jorun når oppstart for knøttene.

Det er opprinnelig knøttegolf for årsgruppe 5-7 og for junior
8-15.  Dette er ikke fast satt alder. Muligheter for å at knøtter som har litt trening kan være på juniortreningen.

Juniorene må bli registrert i et register slik at vi har muligheter for å søke støtte.
Alle som skal trene barn må søke om politiattest.

*Damekomitéen
Styret i damekomiteen består av Anne Ki, Gitte og Kirsti.
Komitèen hadde møte04.04 og gikk gjennom de nye reglene for 2019. Klubben har mulighet til å ta i bruk ny regel allerede nå.
Regelen om ball som flyttes på green ved et uhell skal gjelde fra banestart. Oppslag på veggen ved golfkroa lager Anne.

Pinkcup 13. mai 2017  (18 hull)
Veldig dårlige effekter fra Golfforbundet. Vi håper disse blir bedre i år.

Startkontingent kr.250,- (inkl. frokost og turnering). Gjestespillere betaler for greenfee kr. 165,-.
Lodd bok ligger hos Jorunn.
Pinkcup er for både kvinner og menn – åpen turnering.

Anne Ki er valgt inn i styret for Norsk Seniorgolf (3. vara)

*Seniorgruppa
Komiteen består av Jens og Tor.
Dato for oppstart er ikke fastsatt i skrivende stund.

*Turneringskomiteen
Komiteen består av Henning, Hans Arne, Kim Brede, Jostein og Bent.
Alle turneringene er lagt inn i golfbox.
Midtsommergolfen er flyttet til august og heter da sensommergolfen. Grunnet kollisjon med Eidsfossfestivalen og annet.

Ny turnering i år som heter Spessialen 10.06.17
Dette er en turnering utenom det vanlige. Hindergolf.

Tor og Anne Ki`s krus er nå lagt til Hof istedenfor Sverige.
Turneringen er 29.07.17- lagkonkurranse – bestball – Hygge med mat og drikke.

Vi får Vipps for onsdagsgolfen og helgeturneringene.
Jens vurderer også Vipps.

*Markedskomiteen

Komiteen består pr. dags dato kun av Bent. Han har avventet å finne medlemmer til etter dette møtet for å få føringer på hva komiteen skal jobbe med.
Føringene er å jobbe for flere medlemmer, både gamle og nye spillere. Spesielt rettet mot barn/unge.
Bent ønsker to damer og to herrer inn i komiteen. Bent må selv kontakt personer til komiteen.

Åpen dag (Demodagen) 25.04.17
Kan vi få inn skolen på denne dagen?
Henning kontakter seniorene (først Tor) for å få hjelp fra kl.14
Hvem kan hjelp til? Bent (hvis ikke jobber) Henning (litt Anne) Espen, Trond W.
Bent kontakter Kiwi – Pølser/is/brus

Vi må ta bilder/lage reportasje og sende til Jarlsberg Avis i ettertid. Trond W. lager dette.
Vi promoterer «veien til golfkurs» på demodagen.