HANDICAPREGULERENDE SELSKAPSRUNDER
Informasjonen nedenfor viser modifiseringer av golfreglene som gjør det mulig å spille handicaptellende selskapsrunder. Det er dermed åpnet for å registrere runder med score i Golfbox.

Forutsetningen er at spillerne har lest og forholder seg til de vedlagte modifiseringene.
Retningslinjene før, under og etter spill er som følge av dette også oppdatert. Disse finner du også nedenfor og vil i tillegg bli hengt opp ved klubbhuset.
Vi holder dere oppdatert når NGF kommer med ny informasjon som endrer måten vi spiller golf på i disse tider.

Med ønske om en riktig fin helg i det nydelige vårværet!
For styret i Hof golfklubb,
Thorleif Rustad

korona-regelmodifiseringer-hcp-tellende-selskapsrunder korona-plakat-retningslinjer-m-hcp