Innkalling til årsmøte

Årsmøte i Hof Golfklubb avholdes torsdag 2. mars 2017 på golfkroa kl. 18.00.

Saker til årsmøte må være styret ihende innen 16. februar 2017.

Saker sendes til:

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil være tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet. Ta kontakt pr. epost (se ovenfor) hvis du ønsker å motta disse dokumentene.
Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret