Årsmøte i Hof Golfklubb avholdes 10. mars klokken 19:00.
Sted: GolfkroaGolf

Saker til årsmøte må være styret i hende innen 25. februar.
E-post:

Styret