Innkalling til årsmøte

Årsmøte i Hof golfklubb avholdes torsdag 01.03.18 på golfkroa kl. 18.00.

Saker til årsmøte må være styret i hende innen 15.02.18.

Saker sendes til:

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil være tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøte.
Ta kontakt pr. epost (som ovenfor) hvis du ønsker å motta dokumentene.

Velkommen til årsmøte.

Med vennlig hilsen
Styret