Vi forsøker å blåse liv i hullvertsordningen igjen. Banen fremstår veldig fin, vi opplever mye positivitet og glede for medlemmer og gjestespillere. Vi ønsker naturligvis at banen skal fremstå like flott gjennom hele sesongen. Da trenger vi alle gode krefter som kan og vil bidra.

Så hva vil det si å være hullvert?

  • Du tar det lille ekstra ansvaret for at alt er i orden på det hullet du er vert for.
  • Koste utslagsmattene og rydde rundt teestedet.
  • Luke litt i bunkeren, og gjerne rake over bunker ved behov
  • Det er lov å være kreativ og forskjønne. Dette er bonus – ingen forventning

Så har du lyst til å bli hullvert? Send en epost til med navn og hvilket hull som ønskes.

Du må gjerne gå sammen med noen slik at det er flere hullverter pr hull.

Kanskje vanker en ekstra oppmerksomhet til hullvertene etter endt sesong?