En vinterlig kveld med rimfrost på bakken og fortsatt snø på deler av banen satte rammen for årets årsmøte i Hof golfklubb. Men mer og mer av det grønne i banen dukker frem, så det er ingen tvil om at vi nærmer oss en ny sesong. 29 stemmeberettigede medlemmer møtte på golfklubben denne onsdagskvelden hvor det var kalt inn til årsmøte. Kaker, kaffe og brus ble servert og fortært underveis i møtet. Det var virkelig godt å kunne samles igjen til et fysisk møte etter to år med begrensninger som følge av Korona-tiltak.

Vår styreleder Gunnar Akerholt ble valgt som møteleder, styresekretær Thorleif Rustad valgt som protokollfører og dermed var den formelle delen av møtet i gang. Innkalling og saksliste ble godkjent, og deretter var det i gang med opplesning av årsberetninger. Styrets beretning, samt våre grupper og komiteer fikk ordet og redegjorde for aktiviteten i året som gikk. Beretningene vitner om mye aktivitet blant medlemmene, både på eget gress og som representanter utad.

Gunnar, som i år også har ført klubbens regnskap, redegjorde for regnskapet og budsjettet for 2022. Dette vitner om en solid økonomi i klubben, og vårt kontrollutvalg hadde ingenting å utsette på måten styret har utført sitt arbeid på.

Av innkomne forslag var styrets forslag til sammensetning eneste sak. Her ønsket styret å utvide med en kasserer inn i styret, samt å spesifisere rollen til ett av styremedlemmene til «Sekretær». Forslaget ble enstemmig vedtatt. Hvem som ble valgt kommer vi til litt senere.

Styrets forslag om å øke medlemskontingentene med kr 85,- i Kategori 1 og 2 ble også vedtatt. Videre så endres kategorien Junior fra dagens 15-21 til å være 15-19 år. Vedtaket blir gjeldende fra neste års medlemskontingent. Bakgrunnen for dette er å harmonere juniorbegrepet med idretten generelt.

Styreleder redegjorde deretter for organisasjonsplanen og litt om styrets planer og arbeid for fremtiden. Så gikk vi til valg.

Styreleder stod på valg og Gunnar tar gjenvalg. Videre var Thorleif og Atle på valg i styret, de tok gjenvalg. Espen Svendsrud og Bent Bruun har ett år igjen av sin styreperiode. Ny vara inn i styret er Ingunn L. Vestergaard. Ny i valgkomiteen Øystein Berg, vara Anne L. Vestskogen og vara til kontrollutvalget ble Gitte Floeng valgt inn.

Når de formelle delene av årsmøtet var gjennomført ble det åpnet for løs prat og spørsmål om stort og smått. Bent og Gunnar orienterte litt om planer for samarbeidet med Baneselskapet mens Espen orienterte litt om kommende turneringer i 2022, herunder noen spennende nyheter. Blant annet er vi så heldige å få arrangere Narvesen Tour for barn søndag 3.juli. Her skal vi sørge for at Hof viser seg fra sin beste side! Vi vil trenge mange frivillige til å hjelpe oss den dagen – mer informasjon kommer.

Mange ble sittende en god stund etter årsmøtet og praten gikk livlig rundt bordet. Det er mange år siden det var så mange fremmøtte på et årsmøte i Hof golfklubb. La oss håpe at det blir representativt for sesongen som kommer!

Årsmøtedokumentene finner du her: ÅRSMØTER | Hof Golfklubb

Vi ses snart, og vi gleder oss til en ny sesong!