Styret i Hof golfklubb har besluttet å endre måten vi fakturerer medlemskontingenten på.
Det gir styret mindre administrasjon og vi vil lettere få oversikt over medlemsmassen. Styret har inngått avtale med firmaet NorKred som står for faktureringen. NorKred har avtale med Golfbox. En stor andel av golfklubbene i Norge bruker nettopp denne måten å fakturere på.
Det er medlemsdataene i Golfbox, og den kategorien du tilhører som danner grunnlaget for fakturering. Vi håper at denne overgangen skal gå så enkelt som mulig. For å få til det trenger vi hjelp av dere til følgende:

Vi håper og tror at det vil gi oss en enklere administrasjon dersom slike endringer er på plass FØR vi sender ut faktura.

Det er årsmøtet som skal fastsette medlemskontingent. Styrets forslag til årsmøtet (som avholdes 16.mars) er at kontingentene blir uforandret. Det vil bli lagt på et fakturagebyr for å hente inn kostnaden med faktureringsavtalen.
Knøtter (barn under 15 år) vil få en medlemskontingent på kr 50,- (I henhold til lovnormen er det ikke anledning til å ha gratis medlemskap)

Dersom årsmøtet går inn for styrets forslag blir medlemskategoriene for 2021 likt 2020. Klikk her for å se oversikt over kategoriene.