OPPDATERING 16.MAI:

Alle som har gått en runde på banen etter 11.mai har fått med seg at her har det skjedd ting. Snakk om effektivitet!
Gledelig å se at på kun få dager er anleggsarbeidet og såing ferdigstilt på hull 2, 3, 4, 6, 7 og 8.
Påvirkningen på spillet er minimal, og de få merkene etter maskiner vil fort leges.

Fra prosjektgruppa har vi fått denne tilbakemeldingen om status:

« Da har vi i «dugnadsgjengen» gjort oss ferdig med 1. prioritetsutslagene. Disse er sådd og vil trenge vann og omsorg framover. De neste 3 utslagene på hull 1,5 og 9 krever noe mer arbeid og vi regner med at om en måneds tid har vi kommet i mål. Da ser vi fram til at det grønnes etter hvert…..»

Så her er det bare å glede seg til oppgradering og forskjønnelse av banen.


I mange år har det vært et stort ønske blant medlemmer og gjestespillere om å få gressutsalg på Hof golfbane.

I dag, 11.mai gikk startskuddet.

Ideen har vært der en stund, men i våres ble klubben informert om at en gruppe initiativtakere sammen med baneeier hadde et forslag til hvordan dette kan gjennomføres.

Klubbens styre og banekomiteen er holdt orientert om fremdriften. Klubbens styre har vært opptatt av at det er baneselskapet som eier prosjektet, men at vi er positive til tiltaket og bidrar gjerne når et er behov.

Kjell Vidar Wike, Leif Larsen, Erik Stabæk er de som står for prosjektplan og gjennomføring. Kjell Vidar stiller med maskiner og kompetanse, Leif kjører gravemaskin og har bygd golfbaner tidligere også.  Erik leder prosjektet. Dermed tenker vi at alt ligger til rette for en god gjennomføring av prosjektet.

Det er utarbeidet en detaljert plan for hvilke hull som skal tas og i hvilken rekkefølge. Der hvor det er enklest adkomst og minst arbeid tas først. Så vil resterende hull komme fortløpende.

Dagens matteutslag blir liggende der de er, og de skal også bli liggende etter at prosjektet er ferdig. Planen er at anleggsarbeidet i minst mulig grad skal påvirke spill på banen.

Det er ingen tvil om at dette kommer til å bli et meget bra oppgradering, og ikke minst forskjønnelse av den flotte banen vår! Ha tålmodighet underveis, og vis hensyn når du møter på anleggsarbeid.

Dette blir bra!