Det var med stor sorg vi mottok beskjeden om at vårt gode medlem Ingar Skillinghaug så alt for brått ble revet bort, onsdag 17.januar. Først og fremst går våre tanker til de nærmeste etterlatte Sander, Christina, Lene og den øvrige familie. Det er vondt å miste en av sine nærmeste.

Ingar var tidlig medlem i Hof golfklubb og medlemskapet skriver seg tilbake til 1999. I 2024 skulle du fylt 50 år, Ingar.
I fjorårssesongen var vi av og til innom temaet Seniorgolf, selvfølgelig skulle vi bli med i seniorgolfen det året vi fylte 50. Dessverre så gikk det ikke slik. Du fikk aldri spilt golf i sesongen hvor du skulle bli seniorgolfer. Ingar har ikke bare vært medlem i klubben. Som turneringsleder var du i en årrekke primus motor for alt av turneringer i klubben, og du var en del av klubbens styre. Takk for all den innsatsen du la ned.

Det er nok mangt et medlem i Hof golfklubb som kommende sesong vil merke at du ikke er der lenger. Svært ofte var du å se i spill på banen, eller i en samtale med noen på benken ved klubbhuset. Det kommer til å bli rart å møte opp på onsdagsgolf, herregolf eller en hvilken som helst annen dag og du ikke er der. Ikke høre den smittende latteren din og ikke få noen korte velmente tips og råd. Det kommer til å merkes!

Hof golfklubb takker for alt du har gitt klubben, Ingar. Vi lyser fred over ditt minne

– Thorleif