Årsmøtet i Hof golfklubb avholdes digitalt tirsdag 16.mars kl 1800.

Vi har fått en smittesituasjon i Holmestrand kommune som tilsier at vi ikke kan gjennomføre et fysisk møte.
Da stod vi igjen med to alternativ. Utsette årsmøtet eller gjennomføre et digitalt møte.
På styremøte den 8.mars besluttet styret å gjennomføre et digitalt årsmøte på Teams.

For å delta på årsmøtet ønsker vi at du sender en epost til for påmelding.
Det gjør jobben med registrering av fremmøtte, eventuell stemmegiving og opptelling enklere. Vi sender link til møtet tilbake til deg på epost.

Link til årsmøtet finner du her:

Microsoft Teams meeting
Bli med fra datamaskin eller mobilapp

Klikk her for å bli med på møtet

 

Norges Idrettsforbund har laget en nyttig veileder for deg som skal delta på Teams-møte. Ta en kikk på denne:
PowerPoint-presentasjon (idrettsforbundet.no)

Forslag, spørsmål, benkeforslag mv.  bør sendes inn på forhånd

Av hensyn til gjennomføringen ønsker vi at de medlemmer som har spørsmål, kommentarer, endringsforslag, eller forslag til saker ut over de som fremgår av saksdokumentene om å oversende disse til styret på e-post før årsmøtet. Kjennskap til dette på forhånd vil lette gjennomføringen for dirigenten, og vil bidra til en bedre behandling av sakene på årsmøtet.

Det samme gjelder dersom det fremmes andre kandidater til tillitsverv enn de som fremgår av valgkomiteens innstilling (benkeforslag). I så fall  skal det gjennomføres skriftlig avstemming.

Årsmøtedokumentene kan du lese ved å KLIKKE HER ->