Med utspring fra Banekomiteen har vi laget en egen Facebook-gruppe for dere som ønsker å bidra med arbeidsoppgaver på Hof golfbane. Vi som sitter i komité og styret opplever at det er veldig mange av medlemmene som har lyst til å bidra, men som er litt usikre på hvordan man skal gå fram. Da har vi løsningen nå – tror vi.

I denne facebookgruppa vil vi legge ut små og store arbeidsoppgaver som ønskes utført. I gruppa er det også lov til å komme med forslag til oppgaver som kan eller bør gjøres. Noe av dette kan vi «ta der og da», mens andre oppgaver trenger kanskje en avklaring med Baneeier før det gjennomføres.

Beskrivelsen i facebookgruppa går som følger:

Denne gruppa er til for deg som ønsker å bidra med dugnadsinnsats for Hof golfbane. Store og små oppgaver som skal utføres kan bli lagt ut her. Det er ingen krav til når eller hvor mye du bidrar. Dette skal være lystbetont og ikke samvittighetsdrevet. Du kan også komme med egne forslag til oppgaver du ønsker å gjøre, kanskje du får med deg noen andre. Det er dobbelt så moro når man er to!
Har du lyst til å bidra? Meld deg inn i denne gruppa på facebook:    Hof golfbanes gode hjelpere | Facebook
Vi har bevisst valgt å lage en egen gruppe for dette og ikke legge ut arbeidsoppgaver på Hof golfklubb-gruppa på facebook. Vi tenker at DET SKAL VÆRE ABSOLUTT HELT LOV å ikke bidra med «dugnad». Dermed skal man heller ikke behøve å se en post hver gang en jobb, stor eller liten, skal gjennomføres.
Det er heller INGEN KRAV til å bidra, selv om man er med i gruppa. Både tidspunktet og oppgaven skal passe deg.
Facebookgruppa er et prøveprosjekt og skal evalueres av styret sammen med Baneeier etter endt sesong.
Gruppa administreres av Thorleif Rustad og Bent Bruun
Så har du lyst til å bidra? Klikk på lenka og meld deg inn i gruppa.