Det ligger fortsatt godt med snø igjen på banen etter en lang vinter. Men det er tydelig at våren er i anmarsj. Ett av de sikreste vårtegn er at det er årsmøtetid. Så også i klubben vår. Onsdag 20. mars hadde totalt 31 medlemmer funnet veien til klubbhuset for å delta på klubbens årsmøte.

Det formelle årsmøtet ble satt presis kl 1830. Vår styreleder Gunnar Akerholt ble valgt som møteleder, styresekretær Thorleif Rustad valgt som protokollfører, akkurat som i fjor.

Innkalling og saksliste ble godkjent, og deretter var det i gang med gjennomgang av årsberetninger. Styrets beretning, samt våre grupper og komiteer fikk ordet og redegjorde for aktiviteten i året som gikk. Beretningene vitner om mye aktivitet i klubben.

Espen orienterte om at vi i 2024 innfører betaling ved påmelding til ukesturneringene. I første omgang for onsdagsgolf og herregolf. Ved påmelding i Golfbox sendes du direkte til betaling. Dersom du melder deg av igjen innen fristen vil pengene refunderes. Videre settes det opp en skriver som skriver ut scorekort.

I gruppenes beretninger ble det orientert om at både Anne Ki og Bent Bruun gir seg i henholdsvis Damegruppa og Banekomiteen. Anne Ki anmodet klubben om fortsatt å arrangere «Hofdamenes høstslag». En populær turnering som tradisjonelt er avholdt en mandagskveld på høsten. Her har man tradisjonelt trukket full bane og fullt klubbhus.

Gunnar redegjorde for regnskapet for 2023 og budsjettet for 2024. Dette vitner om en solid økonomi i klubben, og vårt kontrollutvalg hadde ingenting å utsette på måten styret har utført sitt arbeid på. For 2023 budsjetterte vi med et overskudd på ca kr 17.000,- Svært gledelig at overskuddet endte på ca kr 181.000,-

I år hadde styret selv meldt inn sak til årsmøtet – Overbygd drivingrange.
Gunnar redegjorde for planene og det ble vist frem et forslag med noen skisser. Årsmøtet bifalt at styret får gå videre med prosjektet. Det presiseres at det ikke nødvendigvis er fremlagte skisse som blir en realitet. Det vil naturlig nok koste en del penger å sette opp et slikt bygg. Spørsmål ble stilt og alt ble svart ut. Enstemmig har Årsmøtet gitt styret fullmakt til å drive prosjektet videre innenfor en kostnadsramme på kr 220.000,-

Ut over det var det ingen innkomne forslag til Årsmøtet.

Styret fremla forslag om endringer i medlemskontingenten. Kategoriene består som i fjor. Endringen er en liten justering opp kr 30,- i kategoriene 1 til 3. Begrunnelsen er NGFs økning av medlemskontingent pr medlem over 20 år. Forslaget ble vedtatt. De nye medlemsprisene og kategoriene er som følger:
– Kategori 1 2120,-
– Kategori 2 1120,-
– Kategori 3 1030,-
– Junior 650,-
– Knøtter 50,-

Baneselskapet v/Jens har tidligere orientert styret om at årsgreenfee i år blir på kr 2000,- samme som i 2023
Årsgreenfee for junior og Kategori 3-medlem blir også i år på kr 800,-

Faktura for årets medlemskontingent og årsgreenfee sendes ut mot slutten av april.

Pål Kopstad fra valgkomiteen gjennomgikk valgkomiteens forslag til nytt styre.
Styreleder stod på valg og Gunnar tar gjenvalg. Videre var sekretær Thorleif Rustad, kasserer Eira Baastad og styremedlem Atle Stenseth på valg. Alle tre takket ja til gjenvalg. Nytt varamedlem til styret, Anita Hansen ble valgt inn. Henning Vestskogen trer ut av kontrollutvalget. Leif Larsen valgt inn som Hennings erstatter. Pål var også på valg til valgkomiteen, han tok gjenvalg for tre nye år. Godt å ha stabilitet i både styre og valgkomite. Valgkomiteen ønsket også å meddele at dersom medlemmer har ønske om å bidra i styret så ta gjerne kontakt gjennom året.

Når de formelle delene av årsmøtet var gjennomført ble det åpnet for løs prat, sosialt samvær.

Det var kjøpt inn gjærbakst fra Thorsen gjærbakst – nydelige bakevarer som kan anbefales! (Klikk på lenka for en nærmere kikk på hva de kan levere)

Mange ble sittende en god stund etter årsmøtet og praten gikk livlig rundt bordet. Iveren og klubbengasjementet er tydelig tilstede, og vi gleder oss til en ny sesong!

Årsmøtedokumentene og regnskapsrapport kan du lese her: ÅRSMØTER | Hof Golfklubb