Et tykt hvitt teppe dekker fortsatt hele banen vår denne tirsdagskvelden i mars hvor vi avholdt vårt årsmøte på klubbhuset. Lite som tyder på snarlig åpning av banen, men av erfaring vet vi at snøen tiner fort når vårsola kommer for fullt. Intet mindre enn 40 medlemmer stilte opp på årsmøtet. Det er mange år siden det har vært så mange på et årsmøte i klubben. Det tyder på engasjement, og det liker vi!

Det formelle årsmøtet ble satt presis kl 1830. Vår styreleder Gunnar Akerholt ble valgt som møteleder, styresekretær Thorleif Rustad valgt som protokollfører.

Innkalling og saksliste ble godkjent, og deretter var det i gang med gjennomgang av årsberetninger. Styrets beretning, samt våre grupper og komiteer fikk ordet og redegjorde for aktiviteten i året som gikk. Beretningene vitner om mye aktivitet i klubben.

Gunnar redegjorde for regnskapet for 2022 og budsjettet for 2023. Dette vitner om en solid økonomi i klubben, og vårt kontrollutvalg hadde ingenting å utsette på måten styret har utført sitt arbeid på.

I år var det ikke meldt inn noen saker fra medlemmene til behandling på årsmøtet.

Styret fremla forslag om endringer i medlemskontingenter og katgorier. Forslaget ble vedtatt. De nye medlemsprisene og kategoriene er som følger:
– Kategori 1 2090,-
– Kategori 2 1090,-
– Kategori 3 1000,-
– Junior 650,-
– Knøtter 50,-

Kategori 1 og 2 øker med kr 95,- Det opprettes en ny «Kategori 3». Gjelder for medlemmer i alderen 20-24 år. Bakgrunnen for forslaget er at vi ønsker en rimeligere mulighet for de «unge voksne» når de ikke lenger er junior.

Baneselskapet v/Jens kunne informere om at årsgreenfee i år økes fra 1800,- til 2000,-
(Nyopprettet Kategori 3 kan kjøpe årsgreenfee til kr 800,-)

Faktura for årets medlemskontingent og årsgreenfee sendes ut mot slutten av april.

Leder for valgkomiteen, Gunhild Rustad gjennomgikk valgkomiteens forslag til nytt styre.
Styreleder stod på valg og Gunnar tar gjenvalg. Videre var nestleder Espen Svendsrud og styremedlem Bent Bruun på valg. Begge takket ja til gjenvalg. Erik Stabæk trer ut av kontrollutvalget etter to år. Flemming Vestergaard valgt inn som Eriks erstatter. Gunhild var også på valg til valgkomiteen, hun tok gjenvalg for tre nye år.

Når de formelle delene av årsmøtet var gjennomført ble det åpnet for løs prat, sosialt samvær og spørsmål om stort og smått. Eira Baastad hadde sørget for kaker til møtet, tusen takk!

Mange ble sittende en god stund etter årsmøtet og praten gikk livlig rundt bordet. Iveren og klubbengasjementet er tydelig tilstede, og vi gleder oss til en ny sesong!

Årsmøtedokumentene og regnskapsrapport kan du lese her: ÅRSMØTER | Hof Golfklubb