Styret planlegger å avholde årsmøte tirsdag den 16.mars.

For å overholde varslingsfrister mv. så kaller styret inn til årsmøte på normalt vis.
Dersom smittesituasjonen i mars tilsier at vi IKKE kan gjennomføre årsmøtet må vi finne alternativer.
Hof golfklubb er tilknyttet Norges Golfforbund og derigjennom Norges Idrettsforbund. NIF har lansert tre alternativer for årsmøter dersom det ikke lar seg gjøre å gjennomføre fysiske årsmøter. Da må vi enten utsette, gjennomføre et skriftlig årsmøte eller sette opp et digitalt årsmøte. Styret ser det som formålstjenlig å så snart som mulig få gjennomført årsmøtet. Derfor vil det mest sannsynlig bli gjennomført digitalt dersom vi ikke får til et fysisk årsmøte den 16.mars.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE:

Årsmøte i Hof golfklubb avholdes tirsdag 16.mars på golfkroa kl. 18.00.

Saker til årsmøte må være styret i hende senest to uker før årsmøtet, innen 2.mars.

Saker sendes til: 

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil være tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøte, innen 9.mars.
Saksdokumentene vil bli publisert på vår hjemmeside.

Velkommen til årsmøte.

Med vennlig hilsen
styret