Hei kjære medlem,

Vi i styret synes det er på sin plass og avholde et medlemsmøte 25.10.18 klokken 19:00.

Helt uformelt, men med disse sakene på agendaen:

Evaluering sesongen 2018
Innspill sesongen 2019 (banen, aktiviteter, turneringer. etc.)

Enkel bevertning.

Med vennlig hilsen
Styret