Våren 2021 ble det aldri arrangert noen dugnad på banen. Gjennom sesongen er det mange av medlemmene som har bidratt med dugnadsinnsats. Vi har mange store og små oppgaver vi ønsker å få gjort før vinteren, slik at banen vår kan bli enda bedre kommende sesong. Styret har som plan å gjennomføre en «Høstdugnad» lørdag 23.oktober med oppstart klokken 11:00. Detaljer i planene kommer etterhvert. For påmelding til dugnad kan du sende en epost til Vi vil også opprette arrangement på facebooksiden vår, hvor du kan melde deg til tjeneste.

I 2020 ble det planlagte medlemsmøtet avlyst grunnet Corona-restriksjoner. Når vi i år har kommet godt ut i november er vi ganske trygge på at vi kan tillate å samle medlemmene til et medlemsmøte. Sett derfor av torsdag 18.november. Styret ønsker da å gjennomføre et medlemsmøte. Agenda vil bli informasjon om hva vi har drevet med i året som gikk, planer for kommende sesong og ikke minst få tilbakemelding fra dere medlemmer. Påmelding på samme vis som dugnaden, epost til eller på opprettet facebook-arrangement.